Zarejestruj    Zaloguj    Dział    Szukaj    FAQ

Strona główna forum » Eksploracja » Kopalnie węgla i soli
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 12 ] 
Autor Wiadomość
 Post Napisane: 27 maja 2011, o 19:21 
Offline
SAM Urbex
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 paź 2010, o 20:01
Posty: 1868
Lokalizacja: Siemianowice Śląskie
Imię: Maciek
Najpierw historia kopalni:

Cytuj:
Prace geologiczno-rozpoznawcze na obszarze dzisiejszej kopalni „Pniówek” i w jej sąsiedztwie rozpoczęto z końcem XIX wieku. Pierwsze otwory odwiercono w latach 1890-1909. Gwarectwo Księcia Pszczyńskiego na terenie dzisiejszej kopalni „Pniówek”, jeszcze przed I wojną światową, posiadało nadanie górnicze i planowało budowę kopalni. Prace rozpoznawcze złoża prowadzono również w latach 1939-1945, były to badania geofizycznogeoelektryczne i sejsmiczne. Po II wojnie światowej, w związku z rozbudową Rybnickiego Okręgu Węglowego, od 1956 roku rozpoczęto intensywne prace geologiczno-rozpoznawcze otworami wiertniczymi, które z różnym nasileniem trwały do 1981 roku. Pierwszy Obszar Górniczy na terenie dzisiejszej
kopalni „Pniówek” utworzono w 1962 roku pod nazwą „Krzyżowice”. Projekt zakładał budowę kopalni o modelu klasycznym,
dwupoziomowym o docelowym wydobyciu 15 000 t/d węgla kamiennego netto i cyklem realizacji 9/15 lat. Był on podstawą wydania przez wiceprezesa Rady Ministrów zezwolenia na rozpoczęcie budowy kopalni. Roboty przygotowawcze w terenie rozpoczęto w II kwartale 1963 roku. W wyniku ograniczenia nakładów na inwestycje górnicze, w związku z – między innymi – propagowaną wówczas teorią o tzw. „zmierzchu węgla”, budowa kopalni „Pniówek” – decyzją wiceprezesa Rady Ministrów z 24
lutego 1964 r. – została wstrzymana. W 1966 roku prace zespołu Ministra Górnictwa i Energetyki zostają wznowione, w efekcie czego opracowany został nowy projekt koncepcyjny kopalni „Pniówek” o modelu jednopoziomowym na wydobycie 15 000 t/d węgla kamiennego netto, z uwzględnieniem wysokiej koncentracji wydobycia. Koncepcja ta została przyjęta przez
ówczesne Kolegium Ministra Górnictwa i Energetyki Uchwałą nr 5/1967 r. Po odwierceniu otworów „Krzyżowice 1÷27” i pracowaniu w 1968 roku dokumentacji geologicznej, w 1970 roku postanowiono rozpocząć budowę kopalni. W tym samym roku utworzono nowy obszar górniczy pod nazwą „Krzyżowice I” i rozpoczęto głębienie szybów. Wbudowanie aktu erekcyjnego budowy Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek” nastąpiło 12 lipca 1971 roku. Drążenie przekopów na poziomie 580 m (wentylacyjnym) i 705 m (wydobywczym) rozpoczęto w 1972 r. Budowę kopalni realizowano przy skróconym cyklu budowy
limitującym pierwsze wydobycie węgla, przez zastosowanie nasuwań uprzednio zmontowanych obiektów. W sierpniu 1974 roku rozpoczęto eksploatację pokładu 359/1 w ścianie S-1, rok później rozpoczęto eksploatację pokładów 359/3 i 360/1. Eksploatację prowadzono od granicy zachodniej Obszaru Górniczego, wykorzystując tymczasowo niektóre wyrobiska górnicze kopalni „Zofiówka”. Śledząc kolejne etapy zmiany nazwy dzisiejszej kopalni „Pniówek”, należy cofnąć się do daty 31 grudnia
1958 r., kiedy to Minister Górnictwa i Energetyki wydał Zarządzenie nr 316 w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa
państwowego pod nazwą „Kopalnia Węgla Kamiennego Borynia-Pniówek w budowie”, która następnie uległa zmianie na podstawie Zarządzenia nr 43 MGiE z 17 lipca 1971 r. na „Kopalnia Węgla Kamiennego Pniówek w budowie” z siedzibą w Pawłowicach. Zwierzchni nadzór nad przedsiębiorstwem sprawował Minister Górnictwa i Energetyki przez naczelnego dyrektora Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. KWK „Pniówek” była najważniejszą inwestycją w polskim górnictwie w latach 1966-1974. Minister Górnictwa i Energetyki 10 kwietnia 1974 r. wydaje Zarządzenie nr 10 o zmianie z dniem 1 stycznia 1975 r.
nazwy przedsiębiorstwa państwowego na KWK „Pniówek” w Pawłowicach Śląskich, którego przedmiotem działania jest eksploatacja złóż węgla kamiennego, wzbogacanie i przeróbka węgla kamiennego oraz rozbudowa kopalni. Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek” uruchomiona zostaje 4 grudnia 1974 r. Była jednostką produkcyjną z jednym ruchem wydobywczym w kamiennym modelu udostępnienia pokładów na poziomach 705 m wydobywczym i 580 m wentylacyjnym. Udostępnienie pionowe stanowi pięć szybów, z których trzy zlokalizowane są na powierzchni głównej, pozostałe dwa peryferyjnie. Główny transport dołowy stanowią w pełni zautomatyzowane przenośniki taśmowe sprzężone ze zbiornikami wyrównawczymi węgla. Transport materiałowy do przodków ścianowych i wyrobisk korytarzowych odbywa się za pomocą kolejek podwieszanych.
Wzbogacanie całości urobku węgla surowego odbywa się w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla. Zweryfikowana
do poziomu 12 500 t/d, zdolność wydobywcza kopalni osiągnięta została w 1986 roku, tj. w 12. roku istnienia kopalni.
W 1977 r. do Pola Macierzystego kopalni „Pniówek” przyłączono Pole Warszowice i utworzono OG „Krzyżowice
II” o powierzchni 55,4 km2. Głębienie szybów w Polu Warszowice rozpoczęto w 1979 r. Budowa z przerwami trwała do 1991 r. Zgłębiono trzy szyby do poziomu 1020. W ich kierunku od strony pola macierzystego wykonano wiele kilometrów przekopów
na poziomach: 580, 705 i 830. Jedyne połączenie miało miejsce w przekopie N-3 na poziomie 705. Ostatecznie jednak w 1991 r. zatrzymano roboty w Polu Warszowice i przystąpiono do likwidacji szybów przez zasypanie skałą płonną z KWK „Krupiński”. Przekop N-3 na poziomie 705 wypełniono popiołami lotnymi z wodą zasoloną, a od strony Pola Macierzystego wybudowano
tamę wodną. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział IV Cywilny 22 czerwca 1982 r. wpisał do RPP-381 KWK „Pniówek”,
której zadaniem jest eksploatacja złóż węgla kamiennego w Obszarze Górniczym „Krzyżowice II” i uszlachetnianie węgla kamiennego oraz rozbudowa kopalni. W 1982 r. ponownie ulega zmianie nazwa kopalni na KWK „XXX-lecia PRL” w Jastrzębiu Zdroju (Zarządzenie nr 117 MGiE z 1 sierpnia 1982 r.). Na podstawie Zarządzenia MGiE z 31 sierpnia 1984 r., z dniem 1 października 1984 utworzono Przedsiębiorstwo Państwowe pn. „Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe” w Jastrzębiu
Zdroju, w skład którego weszła m.in. KWK „XXX-lecia PRL”. Kolejna zmiana następuje na podstawie Zarządzenia
117/Org/88 ministra przemysłu z 7 listopada 1988 r. – z dniem 1 stycznia 1989 r. utworzono Przedsiębiorstwo Eksploatacji „Południe” w Jastrzębiu Zdroju. Przedsiębiorstwo powstało w wyniku podziału przedsiębiorstw państwowych określonych w Zarządzeniu nr 44 prezesa Rady Ministrów z 4 listopada 1988 r. w sprawie podziału i łączenia niektórych przedsiębiorstw zgrupowanych we Wspólnocie Węgla Kamiennego, a w jego skład weszła m.in. KWK „XXX-lecia PRL”. Sąd Rejonowy w Katowicach 27 stycznia 1989 r. postanowił wpisać wymienione Przedsiębiorstwo do rejestru przedsiębiorstw państwowych RPP-821. Następnie, na podstawie Zarządzenia nr 419/Org/89 Ministra Przemysłu z 23 grudnia 1989 r., z dniem 1 stycznia
1990 r. utworzono przedsiębiorstwo państwowe KWK „XXX-lecia PRL” w Jastrzębiu Zdroju. Przedsiębiorstwo powstaje w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Eksploatacji „Południe” na bazie wyłączonego zakładu o nazwie KWK „XXX-lecia PRL”, co jest podstawą wpisu w RPP-912. Zarządzeniem nr 46/Org/90 Ministra Przemysłu z 25 stycznia 1990 r., z dniem 15 lutego 1990 r. ulega zmianie nazwa kopalni na KWK „Pniówek” w Jastrzębiu Zdroju, a Minister Przemysłu 29 maja 1990 r. udzielił Koncesji nr 126 na prowadzenie działalności gospodarczej KWK „Pniówek” w zakresie wydobywania węgla kamiennego oraz kopalin towarzyszących występujących w złożu objętym Obszarem Górniczym „Krzyżowice II”. Od 1 stycznia 1993 r., na podstawie §2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lipca 1992 r. DzU nr 54 poz. 260, zmieniono przynależność terytorialną kopalni
do gminy Pawłowice, co wpisano w RPP-912 pod datą 26 lutego 1993 r. W wyniku kolejnych przekształceń przedsiębiorstw
państwowych, na podstawie ustawy z 5 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw
państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (DzU nr 16 poz. 69) oraz Zarządzenia nr 28 ministra przemysłu i handlu z 1 marca 1993 r., KWK „Pniówek” wraz z innymi kopalniami zostały przekształcone w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa – Jastrzębską Spółkę Węglową SA (Akt Notarialny nr 753/1993 sporządzony przez Jacka Wojdyło z Kancelarii
Notarialnej w Katowicach), co zostało wpisane w RPP-948 postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy z 1 kwietnia 1993 roku. Okres ten charakteryzuje się najlepszymi osiągnięciami produkcyjnymi i ekonomicznymi kopalni. Aktualnie eksploatacja węgla kamiennego prowadzona jest na podstawie koncesji nr 158/94 MOŚZNiL (ówczesne Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa) z 26 sierpnia 1994 r. z późniejszą zmianą
z 13 listopada 1996 r., która zezwala na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej w obszarze górniczym „Krzyżowice III” do 2020 roku. Kalendarium ważniejszych wydarzeń z historii kopalni:
12 lipca 1971 r. – wbudowanie aktu erekcyjnego budowy KWK „Pniówek”;
4 grudnia 1974 r. – oficjalne uruchomienie kopalni;
wrzesień 1976 r. – uruchomienie zakładu przeróbki mechanicznej węgla;
1 października 1982 r. – przyłączenie kopalni „ Pniówek”
do Zrzeszenia Kopalń Węgla Kamiennego w Jastrzębiu Zdroju;
wrzesień 1986 r. – osiągnięcie zdolności wydobywczej 12 500 t/d;
1 lutego 1990 r. – wprowadzenie systemu automatycznej rejestracji czasu pracy;
1 kwietnia 1993 r. – kopalnia wchodzi w skład JSW SA
maj 1995 r. – rozpoczęcie budowy poziomu 1000;
maj 2000 r. – uruchomienie centralnej klimatyzacji opartej na skojarzonym układzie energetyczno-chłodniczym;
13 grudnia 2006 r. – wydobycie 100 mln t węgla;
4 grudnia 2007 r. – oddanie do ruchu poziomu 1000 – jazda ludzi szybem II;
2008 r. – rozpoczęcie prac związanych z rozbudową kopalni o Pole "Pawłowice I"


źródło: mgr inż. Stanisław Tobiczyk, mgr inż. Czesław Szczurek, mgr inż. Dariusz Modrzejewski
inż. Andrzej Knapczyk, artykuł "Historia Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek” i jej ogólna charakterystyka"

To na tyle z historii czas na fotki z zakładu głównego. Szyb Ludwik III:
Obrazek
Szyb pełni funkcję wentylacyjno-materiałową, na zdjęciu poniżej widać dyfuzory:
Obrazek
Budynki kopalni przy parkingu, dalej #Ludwik I:
Obrazek
Od lewej Ludwik II (materiałowo-zjazdowy) i Ludwik I (wydobywczy):
Obrazek
Szyb Ludwik II:
Obrazek
Chciałem jeszcze podejść bliżej sortowni, ale pojawił się ochroniarz i poinformował mnie grzecznie że tu nie wolno robić zdjęć i agresywnie mi powiedział że nie mogę iść dalej. Jeszcze fotka z daleka:
Obrazek

_________________
Wraz z OWŚ i Szombierkiem tworzymy SAM Urbex.
Moja stronka: Zakaz Fotografowania
Moja galeria zdjęć w serwisie FLICKR
Mój Instagram
Rock And Roll Ain't Noise Pollution


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 8 sie 2014, o 23:53 
Offline
SAM Urbex
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 11 paź 2010, o 20:01
Posty: 1868
Lokalizacja: Siemianowice Śląskie
Imię: Maciek
Wątek napisałem ponad 3 lata temu, czas go wreszcie rozwinąć :) Brakuje charakterystyki szybów, oto ona (nie wiem czy jeszcze mówi się na szyby główne Ludwiki, czy po prostu I, II i III):

-szyb Ludwik I (wydobywczy)
-szyb Ludwik II (zjadowy)
-szyb Ludwik III (wentylacyjno-materiałowo-zjazdowy)
-szyb IV (wentylacyjny)
-szyb V (wentylacyjny)
-szyb VI (materiałowo-zjazdowy, drążenie rozpocznie się lada moment)

Podstawowe informacje w skrócie:
Obszar górniczy: 28,554 km2
Teren górniczy: 30,930 km2
Zasoby operatywne w złożu „Pniówek”: 82,2 mln ton
Zasoby operatywne w złożu „Pawłowice 1”: 54,3 mln ton
Typ produkowanego węgla: 35.1
Wydobycie dobowe netto: 11 600 t/d

Poziomy:
Poziom 580 - wentylacyjny
Poziom 705 - wentylacyjny
Poziom 830 - wydobywczy
Poziom 1000 - wydobywczy ( w budowie )

Czas na zdjęcia, rzut oka na szyby główne, Ludwiki od lewej: III, II, I.

Obrazek

Hałda kopalni, bardzo rozległa i niska.

Obrazek

Ludwik III z wentylatorami:

Obrazek

Brama kopalni, całkiem mi się podoba:

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Suszarnia węgla (?), praktycznie ciągle dymi:

Obrazek

Zbiorniki węgla surowego:

Obrazek

Ogólny widok:

Obrazek

Z okolicznych pól jest taki widoczek:

Obrazek

Kopalnia "od tyłu":

Obrazek

Obrazek

Zakład przeróbczy, coś jakby na środku ściany nie było?

Obrazek

Szyby peryferyjne: szyb IV, wentylacyjny, lokalizacja.

Obrazek

Obrazek

Fascynuje mnie to kółko :bad:

Obrazek

Brama:

Obrazek

Szyb V, wentylacyjny, lokalizacja.
Głębienie szybu prowadzono w latach 1974 do 1980. W 2007 roku na powierzchni pojawiło się zapadlisko, które uszkodziło kanał wentylacyjny. Zostało ono szybko zlikwidowane, o czym obszernie napisano w dokumencie "TECHNIKA I TECHNOLOGIA LIKWIDACJI ZAGROŻENIA GEOTECHNICZNEGO SZYBU V KWK „PNIÓWEK”, który można znaleźć w internecie.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Wystająca rotunda to właśnie szyb:

Obrazek

Na sam koniec o szybie VI, o którym w zasadzie dowiedziałem się przed chwilą. Będzie to kompletnie nowy szyb peryferyjny zlokalizowany w Mizerowie. Szyb VI (materiałowo-zjazdowy) będzie miał średnicę 8,5 m, głębokość 1170 m i pozwoli na udostępnienie nowego złoża węgla "Pawłowice I" na poziomie 1140m. Po węgiel z nowego złoża kopalnia zamierza sięgnąć od strony macierzystego zakładu z wyrobisk na poziomach 830 m i 1000 m. Udostępnienie i zagospodarowanie zasobów złoża „Pawłowice 1” do głębokości 1140m, przyczyni się do wydłużenia żywotności kopalni „Pniówek” o ok. 25 lat.
Nie wiem czy szyb jest już drążony, wiem że w 2013 roku wiercono otwory badawcze pod ten szyb. Rozpoczęcie wydobycia w tamtym rejonie jest planowane w 2020 roku, także jeszcze mają czas.

_________________
Wraz z OWŚ i Szombierkiem tworzymy SAM Urbex.
Moja stronka: Zakaz Fotografowania
Moja galeria zdjęć w serwisie FLICKR
Mój Instagram
Rock And Roll Ain't Noise Pollution


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 17 sie 2014, o 11:29 
Offline
Administrator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 maja 2009, o 08:40
Posty: 7021
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Imię: Leszek
Chudy1210 napisał(a):
Fascynuje mnie to kółko :bad:

Obrazek


To jakiś wyciąg rewizyjny?

_________________
— Patrz, Kościuszko, na nas z nieba! —
raz Polak skandował
i popatrzył nań Kościuszko,
i się zwymiotował.
K.I.Gałczyński


Góra 
 Zobacz profil GG  
 
 Post Napisane: 17 sie 2014, o 14:24 
Offline

Dołączył(a): 14 lut 2014, o 18:28
Posty: 56
Imię: Michał
le_szek napisał(a):
Chudy1210 napisał(a):
Fascynuje mnie to kółko :bad:

Obrazek


To jakiś wyciąg rewizyjny?


Nie, na terenie szybu widziałem kiedyś (w 2008 roku)Obrazek ale był podstawiony od strony północnej.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 16 paź 2018, o 15:58 
Online

Dołączył(a): 5 sie 2018, o 11:11
Posty: 102
Lokalizacja: Przyszowice
Imię: Marcin
Ogółem pytanko.

Czy budowę ruchu II (znanego też jako KWK Warszowice) KWK Pniówek wstrzymano z powodu pieniężnego? Jakie były inne kopalnie prócz Czyżowic i Warszowic których wstrzymano budowę (w ROW-ie tego pewnie było od cholery, czytałem gdzieś że w ROW-ie miało powstać 28 nowych kopalń!)?


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 17 paź 2018, o 18:48 
Offline

Dołączył(a): 22 maja 2011, o 17:38
Posty: 132
Imię: Paweł
Pole gołkowickie w kwk moszczenica.
W warszowicach 3 szyby gotowe po ponad 1000m.
Łaźnie gotowe, ogólnie dużo nie brakowało na powierzchni.
Dołem było połączenie z Pniowkiem.
Jeszcze KWK Czyżowice, miała być KWK PAWŁOWICE, KWK ADAMOWICE.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 20 paź 2018, o 11:11 
Offline

Dołączył(a): 14 lut 2014, o 18:28
Posty: 56
Imię: Michał
azzurro napisał(a):
Ogółem pytanko.

Czy budowę ruchu II (znanego też jako KWK Warszowice) KWK Pniówek wstrzymano z powodu pieniężnego? Jakie były inne kopalnie prócz Czyżowic i Warszowic których wstrzymano budowę (w ROW-ie tego pewnie było od cholery, czytałem gdzieś że w ROW-ie miało powstać 28 nowych kopalń!)?
Ta kopalnia od początku nosiła nazwę Warszowice, co do jej likwidacji słyszałem kiedyś od jednego sztygara że "jak na każdej kopalni jest ściana widmo, to ta kopalnia w spółce była własnie takim widmo"


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 26 wrz 2019, o 13:01 
Offline

Dołączył(a): 14 lut 2014, o 18:28
Posty: 56
Imię: Michał
Jeden z szybów nowo budowanej kopalni "Bzie-Dębina kopalnia w budowie", od jakiegoś czasu nosi imię "Jan Paweł"


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 29 wrz 2019, o 23:26 
Offline
Administrator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 27 maja 2009, o 08:40
Posty: 7021
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Imię: Leszek
Tak po prostu "Jan Paweł"? Dobrze, że go nie nazwali "Święty Jan Paweł II Papież Polak" :nuts:

_________________
— Patrz, Kościuszko, na nas z nieba! —
raz Polak skandował
i popatrzył nań Kościuszko,
i się zwymiotował.
K.I.Gałczyński


Góra 
 Zobacz profil GG  
 
 Post Napisane: 30 wrz 2019, o 15:33 
Online

Dołączył(a): 5 sie 2018, o 11:11
Posty: 102
Lokalizacja: Przyszowice
Imię: Marcin
To chyba bardziej pasuje do wątku Zofiówki.


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 30 wrz 2019, o 19:03 
Offline
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 sty 2010, o 02:30
Posty: 2810
Lokalizacja: Twardogóra
Pochwały: 1
azzurro napisał(a):
To chyba bardziej pasuje do wątku Zofiówki.


Niedługo to będzie pasował do działu "Obiekty sakralne" :nuts:

_________________
Życie to surfing, więc nie bój się fal...


Góra 
 Zobacz profil  
 
 Post Napisane: 16 mar 2020, o 12:42 
Online

Dołączył(a): 5 sie 2018, o 11:11
Posty: 102
Lokalizacja: Przyszowice
Imię: Marcin
Z racji że ostatnio kwarantanna i zawieszone lekcje, a nic zbytnio nie mam lepszego do roboty, postanowiłem dołączyć do grona osób wrzucające zdjęcia Lecha Zielaskowskiego. Na pierwszy strzał: zdjęcia KWK Pniówek (poza ostatnim wszystkie z końcowego okresu budowy)

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

źródło
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jed ... a/10596287
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jed ... a/10596643


Góra 
 Zobacz profil  
 
Dodaj do: Dodaj do Gadu-Gadu Dodaj do Grono.net Dodaj do Twitter Dodaj do Blip Dodaj do Flaker Dodaj do Pinger Wypowiedź dla Wykop Wypowiedź dla Facebook Wypowiedź dla Gwar Wypowiedź dla Delicious Wypowiedź dla Digg Wypowiedź dla Google Wypowiedź dla Reddit Wypowiedź dla YahooMyWeb Śledzik Dodaj do Kciuk.pl Dodaj do Spinacz.pl Dodaj do Yam.pl
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
 
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 12 ] 

Strona główna forum » Eksploracja » Kopalnie węgla i soli


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości

 
 

 
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL

[ Time : 0.170s | 16 Queries | GZIP : Off ]